top of page

มารู้จักสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ Creative Commons กันเถอะ!


สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้แอดบอส มีเรื่องราวดี ๆ มานำเสนอ

คือในช่วงนี้แอดได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ (Creative commons)

.

ครั้นจะรู้คนเดียวก็รู้สึกเสียดาย

เลยมาทำเป็นภาพสรุปเกี่ยวกับ Creative commons

แล้วมาลงเพจให้ดูกันครับ

.

โดย #สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

#CreativeCommons

เป็นสัญญาอนุญาตแบบเปิดรูปแบบหนึ่ง

ที่ช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้สิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิ์อื่นๆ ที่ตนเองต้องการเอาไว้ได้

.

กล่าวคือสาธารณะสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ถือว่าผิดลิขสิทธิ์ แต่ต้องเป็นตามเงื่อนไขดังนี้

.

1. Attribution (BY)

ทำซ้ำ.........ได้

ดัดแปลง.....ได้

เผยแพร่......ได้

แต่ต้องให้เครดิตหรือแสดลงแหล่งที่มา

*ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

.

2. ShareAlike (SA)

ทำซ้ำ.........ได้

ดัดแปลง.....ได้

เผยแพร่......ได้

แต่ผลงานใหม่จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดิม

*ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

.

3. NoDerivative (ND)

ทำซ้ำ.........ได้

ดัดแปลง.....ไม่ได้

เผยแพร่......ได้

ห้ามดัดแปลง เว้นแต่จะขออนุญาตก่อน

.

4. NonCommercial (NC)

ทำซ้ำ.........ได้

ดัดแปลง.....ได้

เผยแพร่......ได้

*ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

.

5. Public Domain Dedication (CC0)

ทำซ้ำ.........ได้

ดัดแปลง.....ได้

เผยแพร่......ได้

ไม่ต้องให้เครดิต ไม่ต้องแสดงแหล่งที่มา

*ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

.

โดยการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้จะสามารถใช้ผสมกันได้ ตามตัวอย่างในภาพ (ด้านล่าง)

.

อ้างอิง :

http://www.thailibrary.in.th/2014/10/14/creative-commons-licence/

https://www.facebook.com/im.psupattani/photos/a.106668697747131/278127310601268/

https://creativetalklive.com/creative-commons-license/

https://th.omatomeloanhikaku.com/what-are-creative-commons-licenses-9344

.

#BossLabBoardGame

#CreativeCommons






ดู 4,429 ครั้ง1 ความคิดเห็น
bottom of page